NOWA GROBLA

ul. Długa Grobla 8/10

Atal S.A.

zakończenie planowane na listopad 2017 r.

Charakterystyka:
Powierzchnia użytkowa: 9687,1 m2
Powierzchnia całkowita: 19056 m2
Liczba mieszkań: 168
Liczba lokali usługowych: 10
Liczba miejsc postojowych w garażach: 160

Zespół dwóch budynków wielorodzinnych znajdujący się się w obszarze urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek AB zlokalizowany jest od strony ulicy Długa Grobla, a budynek CD w zachodniej części działki.

Budynki zaprojektowano na rzucie w kształcie dwóch liter „L”, położonych względem siebie w sposób tworzący dziedziniec otwarty na południe. Dłuższe boki położone są wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy działki, natomiast krótsze zamykają dziedziniec od północy.

Parter budynku AB przeznaczono pod pomieszczenia usługowei, a na całej powierzchni działki zaprojektowano garaż podziemny.