DOLNE MIASTO

Gdańsk, Dolne Miasto

GGI Dolne Miasto Sp. z o.o. Sp.k.

Projekt konkursowy


- powierzchnia całkowita: 95351,68 m²
- kubatura całkowita: 380817,79 m²
- funkcja usługowa (powierzchnia całkowita): 13741,67 m²
- funkcja mieszkaniowa (powierzchnia całkowita): 56419,39 m²
- tereny zieleni urządzonej: 18057,96 m²

Projektowane obiekty, objęte zakresem opracowania konkursowego, stanowią część większego planu rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku - rejon ulic Kamienna Grobla, Jaskółcza, Łąkowa, Reduta Wilk, Reduta Wyskok. Program rewitalizacji przewiduje odnowienie nie tylko budynków, ale także rewitalizację ciągów komunikacyjnych, jak i przestrzeni publicznych w postaci urządzonych placów czy skwerów pełniących funkcję rekreacyjno – eventowe. Zważywszy na to, iż teren Dolnego Miasta został wpisany do rejestru zabytków, nawierzchnie remontowanych ulic i chodników zostaną wykonane z materiałów, które podkreślą historyczny charakter dzielnicy.

Projektowana zabudowa Dolnego Miasta, zarówno swoim stylem, proporcjami oraz skalą nawiązuje do zabudowy istniejącej, wpisuje się tym samym w historyczny charakter całego założenia.