CENTRUM BIUROWE SANIPOR

Gdynia, ul. Sportowa

Sanipor Sp. z o.o. Gdynia, ul. Sportowa 8

2006 r.


- powierzchnia całkowita: 11 509,5 m2
- powierzchnia użytkowa: 10 392,5 m2

Projekt obejmuje koncepcję 3 budynków biurowych tworzących Centrum Biurowe Sanipor. Przewiduje się etapową realizację zabudowy.