TEATR MUZYCZNY W POZNANIU

funkcja:Teatr

Poznań, ul. Święty Marcin

Miasto Poznań

2019 r.


- powierzchnia zabudowy: 4 9450 m2
- powierzchnia użytkowa: 15 400 m2
- 2 sale teatralne – główna na 1100 osób i kameralna na 250 osób

Projekt uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Ukształtowanie działki wymusiło na dostosowanie bryły budynku do rożnych poziomów terenu. Forma budynku zbliżona została do prostej formy graniastosłupa na rzucie równoległoboku w układzie horyzontalnym. Podcięte przyziemie na poziomie -1 i -2 ma dodać lekkości bryle. Rozcięcie z wgłębieniem na długiej elewacji od strony zachodniej wyznacza miejsce ekspozycji zapraszających form świetlnych w formie neonów, widocznych z perspektywy pieszych, samochodów, a także podróżnych. Dominującymi akcentami w dalszej perspektywie są formy sznurowni i sali głównej wychodzących ponad główna bryłę budynku. Elementy te wynikają wprost z funkcji obiektu, dlatego w ramach dostosowania ich do historycznego otoczenia i bezpośredniego sąsiedztwa Akademii Muzycznej zasłonięto je wyoblonymi na narożnikach żaluzjami schodzącymi do poziomu bryły głównej. W obiekcie zaakcentowano główna strefę wejściową poprzez zadaszenie elewacji północnej 4 metrową kubaturą, rozszerzając tym samym plac wejściowy. Szklane, oświetlone słupy spod dachu ustawione pod rożnymi kątami wymuszają na odbiorcy pierwszą interakcję widza z budynkiem.

W obrębie budynku Teatru Muzycznego zaprojektowano czytelne strefowanie dzieląc budynek na strefę dostępna dla widzów i strefę dla pracowników i artystów Teatru. Dotyczy to dostępu zarówno do Sali Głównej, do Sali Kameralnej, a także do części technicznej.

Sala teatralna została zaprojektowana zgodnie z współczesnymi trendami architektonicznymi i funkcjonalnymi charakterystycznymi dla teatrów muzycznych, których specyfika wyraźnie odróżnia je od teatrów dramatycznych. Ze względu na funkcję teatru nagłaśnianego salę dostosowano do szerokiego spektrum różnorodnych wydarzeń słowno-muzycznych. Ze względu na duże zagrożenie hałasem i drganiami zewnętrznymi, strefa akustyczna sali z jej bezpośrednim otoczeniem została zaprojektowana zgodnie z zasadą box-in-box, przy dodatkowym wykorzystaniu mat elastomerowych. W koncepcji sali przedstawiono rozwiązania technologiczne w tym między innymi: pomosty, ruchomy portal sceniczny, horyzonty, wieże prosceniczne, sztankiety dostosowane dla sceny teatralnej typu muzycznego.