ZAMCZYSKO

funkcja:Muzeum

Gdańsk, ul. Wapiennicza i róg ul. Rycerskiej

Muzeum Archeologiczne

2014 r.


- powierzchnia całkowita: 14169m2
- kubatura: 57200 m3

Projektowany obiekt stanowi zespół budynków usługowych, które mają spełniać funkcję siedziby muzeum archeologicznego. Skansen archeologiczny na obszarze historycznego grodu książęcego i zamku krzyżackiego w Gdańsku. Koncepcja przewiduje stworzenie na terenie historycznego grodu książąt pomorskich i zamku komtura gdańskiego, rekonstrukcji stanowisk archeologicznych i udostępnienie ich w interesującej, nowoczesnej formie zwiedzającym.