POLSKI HAK 2021

funkcja:Budynek wielofunkcyjny

Gdańsk

2021 r.


1. Powierzchnia zabudowy – 6 030 m²
2. Liczba mieszkań – 257
3. Łączna powierzchnia użytkowa części nadziemnej – 30 700 m², w tym:
- powierzchnia użytkowa mieszkań PUM – 27 200 m²
- powierzchnia użytkowa usług dla mieszkańców PUU – 1 520 m²
- powierzchnia użytkowa (sprzedaż lub najem) usług zewnętrznych PUU – 1 980 m²

W 2021 roku dla terenu nieruchomości uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który ograniczył wysokość zabudowy do 30m i tym samym nie dopuszcza zabudowy proponowanej w projekcie koncepcyjnym z 2015 roku.

Projektowana nieruchomość o ośmiu kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych, zapewnia widok na wodę z każdego mieszkania. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowany budynek mieszkalny prezentuje bardzo wysoki standard w odniesieniu zarówno do struktury mieszkań jak i wykończenia i wyposażenia budynków. Program użytkowy poza mieszkaniami obejmuje duży zespół odnowy biologicznej przeznaczony dla mieszkańców jak i lokale usługowe wzdłuż promenady nadrzecznej. Zaprojektowana forma o „miękkim” kształtowaniu miała nadać charakter wyróżniający spośród inwestycji realizowanych w otoczeniu projektowanej nieruchomości.