ALGA SOPOT

funkcja:Hotel z częścią gastronomiczną

Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 60

ECO-CLASSIC, Warszawa

2014 r.


Budynek hotelowo-usługowy
- powierzchnia nieruchomości: 2857,8 m2
- powierzchnia zabudowy: 2364,0 m2
- powierzchnia całkowita łączna: 16617,0 m2
- części nadziemnej: 9255,0 m2
- części podziemnej: 7362,0 m2
- kubatura łączna: 71652,0 m3
Powierzchnia użytkowa 14348,9 m2 w tym:
- części nadziemnej 8141,5 m2
- części podziemnej 6207,4 m2
Powierzchnia użytkowa handlowa (RETAIL) 5306,0 m2
Powierzchnia użytkowa HOTELU APARTAMENTOWEGO 2463,0 m2
liczba apartamentów w hotelu 40
liczba miejsc postojowych w garażach: 158
liczba miejsc postojowych części handlowej: 148
liczba miejsc postojowych części apartamentowej: 10

projekt koncepcyjny II wariantowy

Projekt koncepcyjny budynku usługowego przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 60 w Sopocie został opracowany w dwóch wariantach. Budynek będzie tworzył południową pierzeje placu Przyjaciół Sopotu w miejscu istniejącego budynku tzw. Algi, który w koncepcji przewidziany jest do wyburzenia. Nowy budynek to obiekt siedmiokondygnacyjny o dwóch kondygnacjach podziemnych i pięciu nadziemnych, kryty dachami płaskimi. W części budynku zaprojektowano dodatkową kondygnacje podziemną pomiędzy parterem a poziomem -1. Budynek został podzielony na część handlowo-gastronomiczną i hotel apartamentowy. Zaprojektowany budynek o jednej ogólnej strukturze przestrzennej zróżnicowano pod względem wyrazu architektonicznego i rozwiązań materiałowych na elewacjach. Różnice te ilustrują dwa odmienne warianty koncepcji architektonicznej.

WARIANT A
W wariancie tym zaproponowano rozbudowaną elewację części niższej poprzez zastosowanie na kondygnacjach 1 i 2 piętra kurtyny aluminiowo-szklanej z fragmentami z siatki aluminiowej. Kutyna ta określona jako „łamana” kształtowana jest przez trójkątne i czworokątne płaszczyzny oraz zmiennych kątach ich ustawienia w stosunku do ścian zewnętrznych konstrukcyjnych (wewnętrzna powłoka elewacji wentylowanej). Maksymalne zróżnicowanie w poziomie skrajnych fragmentów kurtyny wynosi 80 cm. Kondygnacja parteru została zaprojektowana jako płaska ściana aluminiowo-szklana z zastosowaniem szkła w pełni przeziernego. Część nadbudowana to lekko rozbryłowany graniastosłup z elewacjami krytymi płytami ceramicznymi i oknami w licu elewacji.

WARIANT B
Drugi wariant zaprojektowanego budynek o tzw. „miękkiej” formie uzyskano poprzez płynne i mijające się kształtowanie elewacji na poszczególnych kondygnacjach. W tym celu zastosowano artykulację pionową uzyskaną zmiennymi materiałami (szkło/ceramika) o zróżnicowanych szerokościach. Część nadbudowana, również o płynnej formie, została zaprojektowana w całości jako kutyna szklana z zastosowaniem szkła refleksyjnego. W efekcie zniwelowany został efekt dominacji nadbudowy w przestrzeni miejskiej.