MUZEUM NARODOWE w Gdańsku

funkcja:Muzeum

Gdańsk ul. Toruńska 1

MUZEUM NARODOWE w GDAŃSKU

2005 r.


- powierzchnia całkowita: 38780m2
- powierzchnia użytkowa: 29389m2
- miejsca parkingowe na projektowanym terenie: 502

Muzeum Narodowe znajdujące się w kwartale ulic: Rzeźnicka, Kocurki, Żabi Kruk, Toruńska.

Budynek Muzeum Narodowego stanowi funkcjonalną rozbudowę istniejącej siedziby Muzeum. W budynku przewidziano eksponowanie stałych i czasowych wystaw dzieł sztuki wszystkich dziedzin: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografiki, tkanin i haftu oraz sztuki multimedialnej. Ta podstawowa funkcja będzie uzupełniona zapleczem techniczno-magazynowym i edukacyjnym.
W części wschodniej budynek komercyjny mieszkaniowo-usługowy z wielopoziomowym garażem pełniącym funkcje parkingu dla obiektów spoza projektowanego terenu.

Przestrzeń zamkniętego fragmentu ulicy Rzeźnickiej pomiędzy głównymi wejściami do obu budynków Muzeum Narodowego stałaby się placem miejskim stanowiącym funkcjonalne połączenie obu budynków i nadanie temu miejscu charakteru przestrzeni miejskiej gdzie można byłoby organizować wydarzenia ogólnodostępne takie jak happeningi związane z działalnością Muzeum.