WATERLANE ISLAND

funkcja:Budynek mieszkalny z częściami usługowymi w kondygnacji parteru

Gdańsk, ul. Chmielna 63

LP Chmielna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

2018 r.


- powierzchnia użytkowa: 7694,4 m2
- powierzchnia całkowita: 10127,3 m2
- liczba pokoi hotelowych: 43
- liczba apartamentów: 55
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych: 59

Budynek usługowo-mieszkaniowy w Gdańsku, Wyspa Spichrzów nad brzegiem Motławy.

Zaprojektowany budynek jest budynkiem jedenastokondygnacyjnym (w tym dwie kondygnacje podziemne), dwuklatkowym, zaprojektowanym na rzucie zbliżonym w swym ogólnym układzie do równoległoboku. Budynek przylega od północy do zespołu 4 historycznych spichlerzy, tworząc wraz z nimi fragment pierzei wzdłuż nabrzeża Starej Motławy. Realizując wymagania określone w planie miejscowym budynek w częściach stanowiących pierzeję ulicy ma charakter fasadowy. Z zewnątrz widoczny jest podział na cztery sekcje wzdłuż kierunku prostopadłego do rzeki. Taki zabieg projektowy służy odwzorowaniu dawnych historycznych podziałów parcelacyjnych i „miedzucha” łączącego ulicę Chmielną z rzeką Motławą, a przebiegającego pomiędzy granicą północną działki 187 i zachowanym budynkiem dawnego spichlerza. W części północnej budynku zaprojektowano wewnętrzny dziedziniec od poziomu pierwszego piętra. Zastosowane materiały na elewacjach i detale architektoniczne mają na celu nadanie budynkowi współczesnego wyrazu, identyfikującego go z okresem powstania, przy równoczesnym wkomponowaniu nowej bryły w historyczną tkankę miejską.