Hotel Renaissance

funkcja:Hotel pięciogwiazdkowy - grupa Marriott

Gdańsk, ul. Chmielna 37-42

PERŁA sp. z o.o. TRIDENT s.k.

wstępny etap realizacji


- powierzchnia użytkowa: 14473,58 m2
- powierzchnia całkowita: 18681 m2
- liczba pokoi hotelowych: 321
- liczba lokali usługowych: 2

Projektowany budynek stanowi przebudowę i rewitalizację zabytkowych spichlerzy „Mały Groddeck” i „Duży Groddeck”. Przebudowa istniejących spichlerzy polega na adaptacji ich na budynek hotelowy wraz z niezależnymi lokalami usługowymi w kondygnacji parteru. Projekt zakłada maksymalną dopuszczoną przez konserwatora zabytków ingerencję wewnątrz budynków, umożliwiającą spełnienie wymagań przepisów pod kątem pożarowym oraz użytkowym, a także pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji.

Rozbudowa spichlerzy od strony północnej i południowej polega na dobudowie o takiej samej funkcji jak ta zaprojektowana wewnątrz spichlerzy. Budynek stanowi trzy części: - część północną – nazwaną częścią „A” - część środkową (budynki spichlerzy) – nazwaną częścią „B” - część południową – nazwaną częścią „C”

Część „A” to budynek o 9 kondygnacjach nadziemnych (w tym przyziemie). Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe oraz trzy windy (w tym jedna dla obsługi). Część „B” to budynek o 7 kondygnacjach nadziemnych. Budynek nie jest podpiwniczony. Komunikację pionową w budynku zapewniają dwie klatki schodowe oraz dwie windy. Część „C” to budynek o 8 kondygnacjach nadziemnych. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Komunikację pionową w budynku zapewnia jedna klatka schodowa oraz dwie windy.