NOWA LASTADIA

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych

Gdańsk, ul. Lastadia

Invest Komfort SA

2006 r.


- powierzchnia użytkowa: 18663 m2
- powierzchnia całkowita: 21569 m2
- liczba lokali mieszkaniowych: 191
- liczba lokali usługowych: 9
- liczba miejsc postojowych: 202

Zaprojektowano zespół dwóch budynków wielorodzinnych z częścią usługową. Budynek A składa się z siedmiu sekcji, z których każda ma klatkę schodową z winda osobową. Budynek w części nadziemnej zaprojektowano na rzucie rozciągniętej litery M. Część północno-zachodnia budynku kryta jest stromymi dachami dwuspadowymi o kalenicy równoległej do elewacji a pozostała część budynku kryta jest dachami płaskimi. Budynek B zakomponowano na rzucie zbliżonym do trójkąta w całości zbudowany jest nad częścią podziemną zespołu. Charakterystycznym elementem budynku jest osty wschodni narożnik. Taka forma budynków zapewnia odpowiednie nasłonecznienie wnętrza zespołu budynków. Zarówno budynek A jak i B to budynki sześciokondygnacyjne.