SOPOCKA PRZYSTAŃ

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych

Sopot, ul. Polna 58/60

BRE Lokum SA

2014 r.


- powierzchnia użytkowa: 9626 m2
- liczba lokali mieszkaniowych: 80

Zespół 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Program użytkowy obejmuje 80 mieszkań do stałego zamieszkania z niezbędnym zapleczem (2 garaże podziemne, pomieszczenia lokatorskie, infrastruktura techniczna).