SOPOCKI PARKUR

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych

Sopot, ul. Łokietka

Invest Komfort SA

2006 r.

Charakterystyka:
- powierzchnia całkowita: 25 336 m2
- powierzchnia użytkowa: 21 996 m2
- kubatura: 76 925 m2

Zespół 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych apartamentowych. Program użytkowy obejmuje 215 mieszkań (apartamenty) do stałego zamieszkania, z niezbędnym zapleczem (7 hal garażowych podziemnych na 203 miejsca, pomieszczenia techniczne: kotłownia gazowa, wodomierze oraz pomieszczenia towarzyszące).