PATIO MARE

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych

Sopot, ul. Chrobrego 1-7

Invest Komfort S.A.

2005 r.


- powierzchnia zabudowy: 521,3 m2
- powierzchnia całkowita: 9040,0 m2
- powierzchnia użytkowa: 8019,5 m2
- kubatura: 31 500 m3

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową. Program użytkowy obejmuje 90 mieszkań do stałego zamieszkania z niezbędnym zapleczem (garaże, parkingi, komórki i infrastruktura techniczna) oraz dwa lokale użytkowe.