WILLA PATSCHKEGO

funkcja:Siedziba Klubu Biznesu i Restauracja

Gdańsk ul. Uphagena 23

Stowarzyszenia Gdański Klub Biznesu

2005 r.


- pow. użytkowa 964 m2, kubatura 3 050 m3
- dokumentacja projektowa wykonana w 2001/2002

Siedziba Gdańskiego Klubu Biznesu

Adaptacja zabytkowej willi Pattschkego na potrzeby siedziby Klubu Biznesu. Program użytkowy obejmuje restaurację, salę konferencyjną i pomieszczenia klubu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków, jest wzorowym przykładem willi z początku XX wieku reprezentującym szczytowe osiągnięcie tego typu architektury Gdańskiej. Powyższe odnosi się zarówno do wyrazu zewnętrznego budynku jak i jego wystroju wnętrz.