CENTRUM EKOINNOWACJI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Gdańsk, ul. Siedlicka i Traugutta

Politechnika Gdańska

2014 r.


- powierzchnia całkowita 14 590 m2
- powierzchnia użytkowa 11 578 m2
- zagospodarowanie terenu, w tym:
- powierzchnia zabudowy 2 990 m2
- powierzchnia biologicznie czynna 5723 m2
- powierzchnia utwardzona 8365 m2
- liczba miejsc parkingowych 52
Projekt koncepcyjny 2015 r.
II nagroda konkursowa

Projekt koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przygotowany w ramach konkursu architektonicznego Politechniki Gdańskiej obejmuje kompleks składający się z projektu budynku Centrum Ekoinnowacji, wraz z garażem podziemnym, oraz remontu budynków Wiliś-Hydro i Wiliś-Żelbet pomiędzy ul. Siedlicką i Traugutta w Gdańsku. Zgodnie z założeniami zaprojektowany obiekt Centrum Ekoinnowacji stanowi wzór dla nowoczesnych rozwiązań technologicznych i budowlanych z punktu widzenia ekologii i oszczędzania energii oraz minimalizacji kosztów eksploatacji budynku po jego zbudowaniu. Projekt obejmuje także remont wnętrza i elewacji budynków 'Hydro' i 'Żelbet' w celu poprawy ich funkcjonowania oraz ujednolicenia wizualnego z całością założenia kampusu Politechniki Gdańskiej. Ponadto stworzono funkcjonujące przez cały rok nowe miejsca spotkań i integracji studentów, którym jest zadaszony, wewnętrzny dziedziniec, łączący trzy budynki dydaktyczne.