Zespół mieszkaniowy - TWIN TOWERS

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Gdańsk ul. Dąbrowszczaków

Allcon Budownictwo Sp. z o.o. S.K.

przewidziana na 2018 r.

2016 r.


- powierzchnia zabudowy: 1382,0 m2
- powierzchnia użytkowa: 11379,2 m2
- powierzchnia całkowita: 25398,14 m2
- liczba mieszkań: 156
- liczba lokali usługowych: 8
- liczba miejsc parkingowych: 201

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA Z LOKALAMI USŁUGOWYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W GDAŃSKU

Zaprojektowano zespół dwóch budynków na rzucie trójkątów. Są to budynki o trzynastu kondygnacjach nadziemnych i w ogólnym wyrazie przestrzennym bliźniacze. Usytuowano je na na osi kompozycyjnej północ – południe. Bryły posiadają charakterystyczne narożniki w formie trójkątnych balkonów. Ponadto zostały urozmaicone występami (wykuszami) na co drugiej kondygnacji. Na dachach budynków zaproponowano tarasy rekreacyjne dla mieszkańców osłonięte od północy wysokimi attykami, które stanowią charakterystyczne akcenty brył budynków i kompozycyjne ich zwieńczenie. Zaproponowano więcej loggi niż balkonów. Znaczna liczba mieszkań posiadać będzie widok na morze. Zaproponowano monochromatyczny wyraz kolorystyczny poprzez zastosowanie bieli i szarości. Budynki zaprojektowano jako mieszkalne z częścią usługową na parterze oraz halami garażowymi, zespołami komórek lokatorskich i pomieszczeniami technicznymi w piwnicy. Na poziomie parteru zaprojektowano również lobby wejściowe do mieszkalnej części budynku (osobne do budynku A i B).