HOTEL ELFEKO

funkcja:Hotel

Sopot, ul Pułaskiego 21

2016 r.

Charakterystyka:
budynek trzy-czterokondygnacyjny
powierzchnia nieruchomości: 2744 m²
powierzchnia zabudowy: 1362 m²
powierzchnia całkowita łączna: 5130 m²/6096 m²
w tym: - podziemna: 1745 m²/1745 m²
- nadziemna: 3385 m²/3385 m² + 966 m²
kubatura łączna: 20828 m³/23395 m³
powierzchnia użytkowa: 4498,4 m²/5170,6m²
ilość pokoi hotelowych: 68/75
ilość miejsc postojowych: 73/47
projekt w fazie przygotowania do realizacji
projekt budowlany - kwiecień 2022.

Wielowariantowy projekt koncepcyjny budynku hotelowego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Pułaskiego 21 znajdujący się na terenie objętym decyzją o wpisie do rejestru zabytków. Na terenie nieruchomości znajduje się obecnie budynek przeznaczony do zachowania lub odtworzenia. Z uwagi na zły stan techniczny projekt zakłada rozbiórkę a następnie odtworzenie budynku z dostosowaniem do nowej funkcji hotelowej i zaprojektowanie w odbudowanym budynku lobby baru połączonego przeszklonym łącznikiem z główną bryłą hotelu projektowanej na działkach. Wejście główne zaprojektowano od strony ul. Pułaskiego. Strefa wejściowa hotelu wraz z lobby-barem przylega do Placu Przyjaciół Sopotu stanowiącego inwestycję miejską. Projektowany hotel to budynek o trzech (lub zgodnie z drugim wariantem czterech) kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, kryty dachem płaskim. Obie bryły posadowiono na wspólnej kondygnacji podziemnej. W piwnicach zaprojektowano garaż podziemny z mechanicznym systemem parkowania pojazdów. Wzdłuż południowej i wschodniej granicy działki projektuje się ogólnodostępny ciąg pieszy nakazany zapisami MPZP.