FILHARMONIA POMORSKA

funkcja:Filharmonia

Bydgoszcz, ul. A. Szwalbego

Filharmonia Pomorska

wyróżnienie 1. stopnia w konkursie SARP - 2020 r.


- powierzchnia użytkowa – 18 450 m2
- kubatura – 90 500 m3
- liczba miejsc postojowych – 175

Po analizie działki, charakteru istniejącego budynku, a także przepisów prawa lokalnego powstało główne założenie ideowe, polegające na maksymalnym wyeksponowaniu zabytkowego, istniejącego budynku Filharmonii bez tworzenia nowych, dużych kubatur w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W efekcie, praktycznie cały program użytkowy rozbudowy zaprojektowano w kondygnacjach poniżej terenu oraz w niezależnym budynku w zachodniej części działki. W celu wyeksponowania części wejściowej do rozbudowy i nadania rozbudowie współczesnego wyrazu architektonicznego, zaproponowano wyrazistą, dynamiczną i nowoczesną formę, usytuowaną na obniżonej części placu przylegającego do budynku istniejącego od południa. Przestrzeń wokół budynku Filharmonii Pomorskiej został zaprojektowany jako plac miejski w pełni otwarty, będący nie tylko uzupełnieniem przestrzeni, ale i bezpośrednią kontynuacją sąsiadującego parku.

Układ funkcjonalny całej inwestycji, z uwzględnieniem rozbudowy ze względu na jej charakter, a także czytelne strefowanie, zaproponowano jako trzy niezależne części z czytelnymi powiązaniami komunikacyjno-przestrzennymi: istniejący budynek Filharmonii Pomorskiej z główną salą koncertową, podziemną planowaną rozbudowę z salami koncertowymi z mocno zaakcentowaną strefą wejściową w formie szklanego, pochylonego kubika oraz budynek administracyjny o częściowo zielonej elewacji będącej częścią przyszłej pierzei.