Budynki wielofunkcyjne (FREEDOM TOWERS)

funkcja:Zespół budynków wielofunkcyjnych (biura, hotel, część mieszkaniowa)

Gdańsk, ul. Nowomiejska-Popiełuszki-Jaracza

RKD Development Gdańsk sp. z o.o.

2017-2018 r.


Wariant 1
- powierzchnia mieszkaniowa (PUM): 13 650 m2
- powierzchnia wynajmu biur (GLA): 25 350 m2
- powierzchnia hotelu (GA): 5 000 m2
- liczba jednostek hotelowych: 105
- powierzchnia lokali usługowych (GA): 3 910 m2
- max. wysokość inwestycji: 122 m

Wariant 2:
- powierzchnia mieszkaniowa (PUM): 11 300 m2
- powierzchnia wynajmu biur (GLA): 24 850 m2
- powierzchnia hotelu (GA): 11 000 m2
- liczba jednostek hotelowych: 210
- powierzchnia lokali usługowych (GA): 4 850 m2
- max. wysokość inwestycji: 62 m

Wstępna koncepcja inwestycji „Freedom Towers” została wykonana wariantowo, jako zespół budynków o zróżnicowanej funkcji (hotelowo-biurowo-usługowo-mieszkaniowej) mająca na celu pokazanie możliwości realizacji zabudowy w obrębie działki znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni Stoczni Gdańskiej i Europejskiego Centrum Solidarności. Przygotowano rozwiązanie wariantowe dopuszczające różne wysokości zabudowy.

Obszar Młodego Miasta jako jedna z ostatnich przestrzeni w obrębie Gdańska dopuszcza zabudowę wysokościową, w związku z czym – koncepcja uwzględnia możliwość projektowania wieżowców, których elewacje bezpośrednio nawiązują do charakteru Stoczni, wykorzystując nowoczesne rozwiązania materiałowe, wprowadzając nowoczesne bryły w charakterystyczną, wartościową przestrzeń centrum miasta.

W ramach przygotowywanych koncepcji starano się uzupełnić istniejącą tkankę otoczenia, wyznaczając jedynie ideowy kierunek w którym powinno rozwijać się Młode Miasto w ramach realizowania dalszej zabudowy. Każdy z dominujących elementów zespołu oddaje charakter funkcji, z którą jest powiązany. Zmienna ilość przeszkleń, loggii, balkonów, czy rozrzeźbień staje się wyznacznikiem proponowanej architektury, a ujednolicona elewacja postumentu, nawiązująca bezpośrednio do posadowionych nań brył, tworząc wspólny mianownik całego zespołu. Materiałami dominującymi w obrębie elewacji są płyty ceramiczne, płyty włóknisto-cementowe lub spieki kwarcowe, oraz szkło z ceramicznymi żyletkami.

Dołożono wszelkich starań, aby proponowana, nowa architektura nie zdominowała otoczenia, a jedynie podkreśliła jego walory. W każdej z dominant szczyty zostały uformowane w sposób nawiązujący do rozwiązań marynistycznych.