Budynki biurowe (X-YARD)

funkcja:Zespół budynków biurowych

Gdańsk, ul. Nowomiejska-Popiełuszki-Jaracza

RKD Development Gdańsk sp. zo.o.

2018 r.


- powierzchnia całkowita - 55 285 m2
- powierzchnia użytkowa - 49 650 m2
- liczba lokali usługowych - 7
- liczba miejsc postojowych - 296

- projekt budowlany - 2019

X-Yard to projektowana inwestycja współtworząca nową strukturę na obszarze terenów po stoczniowych, sąsiadującą bezpośrednio z budynkiem będącym symbolem Gdańska – Europejskim Centrum Solidarności. Projekt przewiduje realizację zespołu trzech budynków biurowych o siedmiu kondygnacjach nadziemnych i jednej wspólnej podziemnej, z dodatkowymi usługami i lobby w obrębie przyziemia. Kwartał zabudowany nowoczesnymi formami kreuje wewnętrzny dziedziniec, wprowadzający nową wartość urbanistyczną w przestrzeni Młodego Miasta.

Elewacje budynków zaprojektowano jako wyraziste, współgrającą z charakterystyczną industrialną zabudową otoczenia, nawiązującą do charakterystycznej, industrialnej zabudowy Stoczni Gdańskiej. Przyjęto rozwiązania czerpiące z dwóch uzupełniających się technologii ścian osłonowych. Główna część to przezierne szklane, słupowo-ryglowe ściany na podkonstrukcji ze słupów aluminiowych. Dodatkowo wprowadzono część nieprzezierną ukształtowaną z ozdobnych słupów i belek wykończonych płytami kompozytowymi o kolorystyce imitującej miedź.