SMOLNA 14

funkcja:Zespół budynków zamieszkania zbiorowego

Sopot, ul. Smolna 14

CS1 Sp. z o.o.

projekt budowlany:2021


- powierzchnia użytkowa: 6974,4 m²2
- powierzchnia całkowita: 9384,2 m²2
- liczba lokali usługowych: 2532
- liczba miejsc parkingowych: 642

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z parametrami i wymaganiami wynikającymi z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki zaprojektowano jako wolnostojące kryte dachem płaskim ze zjazdem z ulicy Smolnej od strony południowo-zachodniej. Do wnętrza zespołu została doprowadzona droga pożarowa pełniąca również funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Elewacje budynku zaprojektowano jako klarowny, geometryczny układ drewnianej ramy na białej elewacji, wyróżniającej poszczególne jednostki hotelowe. Rama uzupełniana dużym szkleniem wysokości porte-fenetre z dodatkowym, balkonem w niektórych jednostkach. Najwyższa kondygnacja odcina drewnianą ramę tworząc lekkie, jasne zwieńczenie bryły domknięte płaskim dachem z cofniętą częścią techniczną. Balustrady balkonowe z pionowymi ciemnymi, metalowymi tralkami. Stolarka okienna w kolorze grafitowym.