VILLA GLAMOUR, JURATA

funkcja:Budynek Apartamentowy

Jurata, ul. Ratibora 33

Tantra Invest


- Powierzchnia całkowita budynku 1556,0 m2
w tym:
część podziemna 689 m2
część nadziemna 867 m2
- Powierzchnia użytkowa netto PWL 724,2 m2
- Kubatura budynku 4564,0 m3
- Ilość mieszkań (apartamentów)13

Zaprojektowano nowy czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzinny, do stałego zamieszkania wraz z nieuciążliwą wydzieloną funkcją usługową towarzyszącą jaką jest kawiarnia. Funkcja mieszkaniowa jest funkcją podstawową, a funkcją uzupełniającą usługową jest kawiarnia zlokalizowana w parterze budynku. Cały budynek ma monochromatyczną białą kolorystykę.