NOWY SPICHLERZ

funkcja:Hotel

Gdańsk, ul. Spichrzowa, ul. Żytnia

Nowy Spichlerz Development Sp. z o.o.

planowane zakończenie 2019 r.


- powierzchnia użytkowa: 12981,2 m2
- powierzchnia całkowita: 17325,3 m2
- liczba pokoi hotelowych: 163
- liczba apartamentów hotelowych: 76
- liczba miejsc postojowych: 68

Zespół budynków składający się z trzech części:
- Aparthotel
- Hotel Ibis
- część biurowa

Zespół usługowo-hotelowy zaprojektowany zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zabudowa pierzejowa.

Nawiązując do historycznej zabudowy Wyspy Spichrzów zaprojektowano formy architektoniczne odzwierciedlające dawny podział parceli. Zaproponowanym formom przestrzennym nadano współczesny wyraz architektoniczny, w tym celu użyto nowoczesnych rozwiązań materiałowych i detali architektonicznych. Budynek w swym wyrazie przestrzennym nawiązuje wprost do form dawnych spichlerzy, a poprzez zastosowanie materiałów i detali współczesnych identyfikuje budynek z okresem, w którym został zaprojektowany. Zgodnie z planem miejscowym we współczesną architekturę zostały wkomponowane relikty trzech spichlerzy : Czarny Kogut, Arka Noego oraz Kuźni.