WYSPA SPICHRZÓW PÓŁNOC - 2010

funkcja:Zespół budynków wielofunkcyjnych

północna część Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Polnord S.A.

III nagroda w konkursie


- powierzchnia terenu zabudowy ok. 26 000 m2
- powierzchnia całkowita części nadziemnych 79 510 m2
- powierzchnia użytkowa części nadziemnych 67 000 m2
- liczba mieszkań łącznie 257

Projekt ma na celu stworzenie współczesnego centrum Gdańska w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego centrum historycznego o wysokich zabytkowych walorach urbanistycznych i architektonicznych. Podział zabudowy obejmuje 6 kwartałów oznaczonych jako: A, B, C, D, E i F. Projekt przewiduje: zachowanie historycznego podziału na kwartały, zachowanie podziałów parcelacyjnych (m.in. poprzez nieprojektowanie obrysów budynków niezgodnie z tymi podziałami), odtworzenie historycznego przebiegu ulic, stworzenie eksponowanych pierzei i sylwet oraz zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Kwartał A, zlokalizowany w północno-zachodnim rejonie Wyspy nad Starą Motławą, naprzeciwko Długiego Pobrzeża, w całości jest podpiwniczony. Jednokondygnacyjna piwnica mieści parking. Pierwsze 2 kondygnacje nadziemne zaprojektowano na obszarze całego kwartału i zlokalizowano tam usługi i wewnętrzny kryty parking z wjazdem z ul. Chmielnej. Wyższe kondygnacje zaprojektowano na rzucie litery C i zlokalizowano tam mieszkania.

Kwartał B, zlokalizowany na północnym cyplu Wyspy, naprzeciwko wyspy Ołowianka, składa się z dwóch elementów przestrzennych. W części zachodniej przewidziano rekonstrukcję spichlerzy "Daleka Droga", w których zaprojektowano hotel, zaś w części wschodniej zaprojektowano budynek, stanowiący dominantę kompozycyjną całego założenia, w którego dolnych kondygnacjach umieszczono gastronomię, a wyższe pełnią funkcję mieszkaniową.

Kwadrat C, zlokalizowany w północno-wschodnim rejonie Wyspy nad Nową Motławą, naprzeciwko mariny jachtowej, został funkcjonalnie podzielony na dwie części w obrębie wyższych kondygnacji: północna część to apartamenty o charakterze hotelowym, zaś południowa to zabudowa mieszkaniowa. Na parterze umieszczono usługi, w tym gastronomię i galerię handlową.

Kwartał D, zlokalizowany we wschodnim rejonie Wyspy nad Nową Motławą naprzeciwko mariny jachtowej, został funkcjonalnie podzielony na dwie części. Część północna to Muzeum Bursztynu, natomiast południowa to zabudowa usługowa, plac miejski oraz zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

Kwartał E, zlokalizowany w południowo-wschodnim rejonie północnej części Wyspy nad Nową Motławą, naprzeciwko mariny jachtowej, jest w całości podpiwniczony. Jednokondygnacyjna piwnica mieści parking. Na parterze i 4 kondygnacjach umieszczono usługi i biura. W obrębie kondygnacji wyższych i fragmencie od strony Nowej Motławy (wszystkie kondygnacje powyżej parteru) przewidziano zabudowę mieszkaniową.

Kwartał F, zlokalizowany w południowym rejonie północnej części Wyspy, w całości podpiwniczony. Jednokondygnacyjna piwnica mieści parking. Na parterze i 4 kondygnacjach umieszczono usługi i biura. W obrębie kondygnacji wyższych zaprojektowano zabudowę mieszkaniową.