WYSPA SPICHRZÓW PÓŁNOC - 2015

funkcja:Zespół budynków wielofunkcyjnych

Gdańsk, Wyspa Spichrzów rejon ulic Stągiewna, Chmielna, Pożarnicza i Motławska

konsorcjum firm- Activa Spółka z o.o. ; Euro Styl Sp. z o.o. Sp.K ; Marcin Kozikowski; Nowak Nieruchomości Spółka z o.o.; Poleko Sp. z o.o.; TPS Sp. z o.o.

2015 r.


Powierzchnia całkowita zabudowy - 104 827 m2 w tym: 
- powierzchnia całkowita części podziemnej - 22 622 m2 
- powierzchnia całkowita części nadziemnej - 82 205 m2
Powierzchnia użytkowa części nadziemnej - 70 676 m2
Powierzchnia usług hotelarskich - 19225,0 m2
Powierzchnia usługowa inna niż usług hotelarskich - 28589,0 m2
powierzchnia mieszkaniowa - 21265, 0 m2
liczba miejsc postojowych – 518

Projekt koncepcyjny opracowany w roku 2015 w ramach oferty złożonej przez Inwestora w postępowaniu w celu wyłonienia inwestora przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego

Projekt obejmuje zabudowę na obszarze północnej części Wyspy Spichrzów w Gdańsku będącej fragmentem obszaru urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Celem projektu było stworzenie współczesnego centrum Gdańska w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego centrum historycznego o wysokich zabytkowych walorach urbanistycznych i architektonicznych jakim jest Główne Miasto. Teren inwestycji został podzielony na sześć kwartałów zabudowy. Obiekty będą pełniły jako podstawowe funkcje usługowe (biura, gastronomie, usługi hotelarskie) oraz uzupełniające funkcje mieszkaniowe do stałego zamieszkania. Zabudowa honoruje historyczne podziały parcelacyjne, linie zabudowy, gabaryty i pierzejowy charakter zabudowy. Budynkom nadano współczesny wyraz architektoniczny.

Projektowany zespół uwzględnia wkomponowanie zachowanych reliktów dawnych spichlerzy Dalekie Drogi, Turek i Steffen.