NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU

Gdańsk ul. Tokarska

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

2005 r.


- rozbudowa funkcjonalna Muzeum Morskiego - Ośrodka Kultury Morskiej
- nowy budynek i przebudowa budynków istniejących
- nowy budynek i przebudowa budynków istniejących
- powierzchnia użytkowa: 3657 m2
- powierzchnia całkowita: 2448 m2

Budynek Muzeum Morskiego stanowi element uzupełniający pierzei ul. Tokarskiej i Długiego Pobrzeża. Projekt przewiduje możliwie maksymalne zachowanie struktury części adaptowanej i nawiązanie do niej części nowo projektowanej.