SOPOT OKRZEI – BUDYNKI MIESZKALNE

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Sopot, ul. Okrzei

INVEST KOMFORT SA S.K.A.

2014 r.


- budynki 5 kondygnacyjne
- powierzchnia nieruchomości: 7667 m²
- powierzchnia zabudowy: 1917 m²
- powierzchnia całkowita łączna: 12233 m²
- w tym: - podziemna - 4596 m²
- nadziemna – 7637 m²
- kubatura łączna: 39957 m³
- powierzchnia użytkowa mieszkań: 5548,3 m²
- liczba mieszkań: 86
- liczba miejsc postojowych: 127

Koncepcja architektoniczna budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sopocie przy ulicy Okrzei. Zaprojektowano siedem budynków wolnostojących, z których trzy od strony południowo-zachodniej części działki nazwane A, B i C stanowią pierwszy etap inwestycji, natomiast w północno-wschodniej części działki zaprojektowano cztery budynki oznaczone D, E, F, G będące drugim etapem inwestycji. Wszystkie budynki zaprojektowano na rzucie prostokąta i usytuowano długimi bokami na kierunku równoległym do ul. Karlikowskiej. Takie usytuowanie budynków umożliwiło zapewnienie wymaganego przepisami techniczno-budowlanymi nasłonecznienia oraz oświetlenia naturalnego pomieszczeń. Projektowane budynki są budynkami pięciokondygnacyjnymi (w tym piwnica) kryte dachami mansardowymi. Bryły budynków urozmaicono drewnianymi werandami.