TRZY GRACJE

funkcja:Zespół budynków mieszkalnych z częścią usługową w kondygnacji parteru

Sopot, Bohaterów Monte Cassino 38-42A

PKO Inwestycje Sp. z o.o.

2002 r.


- powierzchnia użytkowa: 5132 m2
- liczba lokali mieszkaniowych: 50
- liczba lokali usługowych: 12
- liczba miejsc postojowych w garażach podziemnych: 50

Zabudowa kwartału miejskiego w Sopocie przy głównym ciągu pieszym, ograniczonego ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Bema, Pułaskiego i Sobieskiego. Zespół budynków mieszkalno-usługowych składający się z 3 budynków zamykających wewnętrzny dziedziniec.