BURSZTYNOWA ZATOKA

funkcja:Zespół budynków mieszkaniowych z częścią usługową

Gdańsk, ul. Sucha

ATAL S.A.

2022 r.


1. Powierzchnia użytkowa mieszkań:
– etap 1. - 7 910 m²
– etap 2. - 17 501 m²
2. Powierzchnia użytkowa usług:
– etap 1. - 241 m²
– etap 2. - 357 m²

Inwestycja zakłada realizację łącznie 6 budynków, które powstaną w 2 etapach. W pierwszym etapie zaprojektowano dwa budynki, w których poza mieszkaniami zrealizowane zostaną lokale usługowe, hala garażowa oraz infrastruktura techniczna. Etap drugi przewiduje realizację zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dwiema częściami podziemnymi oraz częścią usługową zlokalizowaną w jednym z budynków, której o charakter będzie nieuciążliwy dla mieszkańców.
Bursztynowa zatoka ze względu na zaprojektowane tereny zielone, plac zabaw oraz ogólnodostępne tarasy na dachach będzie miejscem zachęcającym do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.